елементи

елементи
същ. - детайли, части

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • елементи хімічні — элементы химические chemical elements *chemische Elemente сукупність атомів з однаковим зарядом атомних ядер і однаковим числом електронів в атомній оболонці. Така сукупність атомів має однакові хімічні властивості. У нейтрального атома число… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • елементи-індикатори — элементы индикаторы indicator elements *Indikatorelemente мікроелементи, розподіл яких в тих або інших типах природних утворень може бути використаний як ознака для пошуків родовищ. При геохім. пошуках рудних родов. в якості Е. і. використовують …   Гірничий енциклопедичний словник

  • елементи-домішки — элементы примеси admixture elements *Fremdelemente другорядні компоненти г.п., руд і мінералів, які ізоморфно замінюють осн. компоненти або представлені мікровиділеннями самост. мінералів. При низькому (менше 1%) і надзвичайно низькому вмісті… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • елементи плану — элементы плана plane elements Elemente des Planes – умовні знаки лінійних контурів, площ, позамасштабних об’єктів, що вказуються на кресленні. Розрізнюються Е.п.: ш т р и х о в і (виконують за допомогою штрихів, ліній або точок); т о н а л ь н і… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • елементи самородні — элементы самородные native elements *Gediegenelemente – те ж саме, що й речовини прості …   Гірничий енциклопедичний словник

  • алкални елементи — хем група елементи со мала тежина што водата обично ги раствора и на обична температура (на пр, калиум, натриум, рубидиум, литиум, цезиум и франциум), електропозитивни се, хемиски најреактивни, водените раствори на нивните хидроксиди и оксиди… …   Macedonian dictionary

  • графички елементи — (анг. graphics primitive) комп. во компјутерската графика: основните графички елементи (точка, линија, круг и др.) …   Macedonian dictionary

  • виконавчі елементи — исполнительные элементы executive elements – елементи, які складають одну з останніх ланок системи автоматичного регулювання. Використовуються для управління органами регулювання. В.е., як правило, складаються з трьох основних пристроїв:… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • геометричні елементи шахтного підйому — геометрические элементы шахтного подьема geometrical elements of winder geometrische Elemente der Schachtfördermaschine точки, осі, площини, кути, які є об’єктами маркшейдерських розбивок та зйомок, що виконуються при будівництві споруд і монтажі …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кар'єру елементи — карьера элементы open pit elements Tagebauelemente сукупність геометричних параметрів, що обмежують вироблений простір кар єру. К.е. є: робочий і неробочий борти, підошва кар єру, верхній та нижній контури кар єру, уступи, площадки, кути схилу… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”